Modernisering gebouw

Wij hebben besloten om niet verder te gaan met onze huidige moderniseringsplannen aan de Nieuwelaan 53. Onderzoeken naar het huidige ontwerp hebben uitgewezen dat het de vaarwegveiligheid op een kritiek punt verslechtert. Daarom wordt er nu samen met de Gemeente Delft en de Provincie Zuid-Holland gezocht naar oplossingen aangezien Laga's faciliteiten niet meer voldoen aan wat men van een roeivereniging kan verwachten.
 
Wij hebben al jaren de ambitie om de roeisport optimaal te faciliteren. Laga's huidige voorzieningen vormen een belemmering voor een moderne en ambitieuze sportvereniging. Laga heeft daarom de afgelopen jaren, in overleg met de buurt en omgeving, veel tijd en energie besteed om middels een verbouwing de gewenste voorzieningen te realiseren.
 
Hoewel al veel obstakels voor realisatie van het plan waren overwonnen, heeft Laga moeten constateren dat dit ontwerp op de huidige locatie nu niet te realiseren is. Waar de vaarwegbeheerder (Provincie Zuid-Holland) eerst positief tegenover de plannen stond kregen wij in het voorjaar de eerste negatieve signalen. Diverse gesprekken met de Provincie en een onafhankelijk onderzoek hebben uitgewezen dat het ontwerp de veiligheid op de Schie verslechtert. Hierdoor zullen wij onze huidige plannen staken.
 
De activiteiten van de sportvereniging komen door deze ontwikkeling steeds verder in de knel. Wij zijn hierover dan ook erg teleurgesteld. Vanwege de plotselinge verandering in houding in het gelopen proces voelt de Provincie zich mede-verantwoordelijk. Daarom gaat de Provincie samen met de Gemeente Delft en Laga onderzoeken wat de mogelijkheden zijn op een andere locatie. De Provincie en de Gemeente hebben toegezegd om Laga in dit nieuwe traject te ondersteunen. Laga staat dan ook positief tegenover de toekomstige ontwikkelingen.
 
Contact
D.S.R.V. "Laga"
Nieuwelaan 53
2611 RR Delft

T: +31(0)15 212 52 66
E: info@laga.nl
Copyright © 2022 laga.nl | Delftsche Studenten Roeivereeniging Laga
LAGA